Stichting DLO

In 2016 is Stichting Dutch Ladies Orchestra opgericht.

Bestuur

  • Hubert Andela – voorzitter
  • Tanja Mandersloot – penningmeester
  • Anno Galema – lid

KvK: 66784174
Bank: NL76INGB0007724314
RSIN: 856696213

ANBI

Stichting Dutch Ladies Orchestra heeft sinds 1-1-2018 een culturele ANBI-status. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Doelstellingen

  • Het bevorderen van de uitvoerkwaliteit van symfonische blaasmuziek, door vrouwen die dezelfde passie delen en de kwaliteit van de muziek centraal stellen, samen te brengen en te laten musiceren.
  • Vrouwen samenbrengen rondom muziek en de samenleving laten participeren in de kracht en de schoonheid van een orkest dat uit louter vrouwen bestaat
  • Het vergroten van het aantal podia waar de amateur-(blaas)muziek ten gehore gebracht kan worden.
  • Het bieden van mogelijkheden aan vrouwelijke componisten en dirigenten en getalenteerde solisten om hun talenten te ontwikkelen en op de goede podia te krijgen.
  • Mensen samen brengen rondom muziek, waarbij de muziek gemaakt door vrouwen de pijn van beschadigde mensen wil verlichten. Optredens in gevangenissen, zorgcentra en verpleeginstellingen zijn daarbij nadrukkelijk aan de orde.

Documenten

Beleidsplan 2024-2026

Jaarcijfers 2023

Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2017-2020